Ilabo - rozwiązania IT dla Twojej fabryki

Wdrożenie dla firmy Paroc

Wdrożenie dla firmy Paroc

Wdrożenie dla firmy Paroc

Profil Klienta

Grupa PAROC jest międzynarodowym producentem izolacji z kamiennej wełny mineralnej. Główna siedziba znajduje się w Finlandii, a zakłady produkcyjne zlokalizowane są w pięciu krajach (Finlandii, Szwecji, Litwie, Polsce i Rosji). Polska fabryka wełny mineralnej zlokalizowana jest w Trzemesznie, gdzie w roku 2016 zrealizowany został kolejny etap rozwoju zakładu, pozwalający na zwiększenie możliwości operacyjnych i wolumenu produkcji.

Zdefiniowane cele wdrożenia

Wraz z zakupem nowych urządzeń (etykieciarek firmy Unilogo) pojawiła się konieczność sprawniejszego zarządzania procesem etykietowania. Efektem przeprowadzonej wspólnie analizy była lista wymaganych funkcjonalności:

 • Możliwość samodzielnego kształtowania formatek etykiet – w modelerze instalowanym na komputerach osób odpowiedzialnych za przygotowanie formatek etykiet
 • Prowadzenie kartoteki produktów
 • Przypisanie szablonu etykiety przygotowanej w modelerze do produktu
 • Historia zmian szablonów etykiet
 • Zarządzanie punktami etykietowania: możliwość podłączenie i nazwania dowolnego nowego punktu etykietowania zgodnego z Zebra (drukarki).
 • Uzbrojenie nowego punktu etykietowania w wymagane formatki i czcionki na etapie konfiguracji punktu.
 • Uzbrajanie danego punktu etykietowania przez aplikację www, z wykrywaniem brakujących lub starych wersji formatek w danym punkcie etykietowania
 • Aktywne zarządzanie etykietami z unikalną numeracją wg modelu okresowego sprawdzania stanu bufora drukarki i dynamicznym zasilaniem bufora drukarki w etykiety o unikalnym numerze drukowanymi w określonej krotności
 • Podgląd etykiety w aplikacji.
 • Przegląd logów
 • Możliwość wydrukowania kopii etykiety z historii

 

 

Opis zastosowanego rozwiązania

Założone cele zrealizowaliśmy w oparciu o system SmartMES Labelling&Trace. System uruchomiony na serwerze aplikacji, dostępny jest dla użytkowników przez przeglądarkę internetową. Modeler formatek etykiet  zainstalowany na komputerze PC osoby odpowiedzialnej za projektowanie szablonów etykiet. Do edycji etykiet wykorzystaliśmy posiadane przez Paroc oprogramowanie BarTender firmy Seagull Scientific. Uzyskana w ten sposób wysoka elastyczność i skalowalność rozwiązania pozwala na obsługę ponad 8500 różnych szablonów etykiet oraz poprawne zarządzanie zarówno drukiem ręcznym jak i automatycznym (realizowanym w ramach kilkunastu punktów etykietujących).

 

 

Osiągnięte korzyści

 • możliwość modelowanie etykiet logistycznych wraz ze zmiennymi (polami) i regułami generacji danych na podstawie źródeł danych
 • zapewnienie ciągłości i unikalności numerów SSCC (mechanizm alarmów przy wykryciu niezgodności)
 • ujednolicenie obsługi wszystkich urządzeń etykietujących (wspólny interfejs dla operatorów niezależnie od urządzenia)
 • wysoka dostępność i ciągłość pracy systemu dzięki mechanizmowi online/offline (praca na serwerze lub stacjach roboczych z buforowaniem tam danych)