Ilabo - rozwiązania IT dla Twojej fabryki

The Future of Supply Chain Innovation

The Future of Supply Chain Innovation

The Future of Supply Chain Innovation

W dniach 10-12 września 2019 roku, na specjalne zaproszenie firmy Procter&Gamble wraz z firmą Unilogo Robotics wzięliśmy udział w warsztacie ‘Executive Leadership Think Tank - The future of Supply Chain Innovation’, zorganizowanym w San Francisco. Wydarzenie to było poświęcone wyzwaniom, przed jakimi stoją liderzy zarządzający obszarami wchodzącymi w skład całego procesu Supply Chain, które powstały na skutek szybko zmieniających się preferencji klientów.

Dyskutowaliśmy o kierunkach rozwoju innowacji i zmianie sposobu myślenia o organizacji procesów produkcyjnych, w tym miejscach wytwarzania produktów zlokalizowanych w jak najbliższej odległości od klientów, którym mają służyć. Analizowaliśmy dostępne rozwiązania i trendy w zakresie usprawniania procesów produkcji, z zastosowaniem najnowszych innowacji z obszaru robotyki, i systemów optymalizujących efektywność pracy sprzętu produkcyjnego.

W tym ostatnim punkcie mieliśmy możliwość zaprezentowania innowacyjnego podejścia do projektowania elastycznych zrobotyzowanych linii produkcyjnych Future-Proof oferowanych przez Unilogo Robotics, wraz z naszym systemem LogiX odpowiedzialnym za zwiększanie efektywności ich działania.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie, te trzy intensywne dni dały nam mnóstwo inspiracji do dalszego ciągłego rozwoju naszych rozwiązań.