Ilabo - rozwiązania IT dla Twojej fabryki

LogiX

Platforma IOT monitorowania zasobów
i usprawnienia procesów produkcyjnych

Twoja fabryka w chmurze

dostarczone przez:

Features

Referencje

LogiX
Boost Your Factory productivity with AI

Wersja Demo

MONITOROWANIE zasobów produkcyjnych i procesów

Liczymy i automatycznie klasyfikujemy przestoje. Mierzymy starty produktywności, wykrywamy spadek jakości i liczymy wskaźniki OEE żeby wywnioskować co jest największą przeszkodą w osiąganiu twoich celów produkcyjnych.

Dowiedz się więcej

RAPORTY i analiza historii

Automatycznie generowane raporty wysyłane ci przez email lub wyświetlane w systemie. Analiza historii OEE, produkcji problemów i wiele więcej.

Dowiedz się więcej

WSKAZÓWKI i ostrzeżenia

Po wykryciu wąskich gardeł, odkryciu korelacji faktów, rozpoznaniu kluczowych procesów przeprowadzeniu symulacji i predykcji dajemy ci wskazówki jak wykorzystać twoje maszyny w najlepszy sposób. Ostrzegamy cię gdy coś złego ma szansę się wydarzyć tak żeby można było tego uniknąć.

Dowiedz się więcej

WYKORZYSTANIE MEDIÓW

Raportowanie zużycia energii i innych mediów, monitorowanie obecnego zużycia i ostrzeganie o przekroczeniu norm.

Dowiedz się więcej

DOKUMENTACJA i baza wiedzy

Kontekstowa dokumentacja pozwalająca ci zmniejszyć przestoje poprzez sugerowanie rozwiązań problemów bazująca na dokumentacjach twórców maszyn.

Dowiedz się więcej

ZLECENIA PRODUKCYJNE

Praca ze zleceniami i definicjami produktów (SKU). Śledzenie zakończonych, bieżących i planowanych zleceń. Raportowanie historii problemów i wskaźników efektywności.

Dowiedz się więcej

GRAFOWE DEFINICJE POŁĄCZEŃ zasobów produkcyjnych

Automatyczne wyznaczanie źródła problemu bazujące na grafowej definicji połączeń fizycznych i procesów opisujących przepływ produktów.

Dowiedz się więcej

AI pracujące dla ciebie

Wyznaczanie prawdopodobieństwa awarii, wskaźnika zdrowia maszyny i przewidzianego czasu do awarii bazujące na wykrytych anomaliach i wzorcach. Predykcja terminu zakończenia zlecenia i szacowanie prawdopodobieństwa ukończenia w zakładanym terminie. Wykrywanie źródła problemu bazujące na rozpoznawaniu wzorców i czasowych zależności w danych z połączonych zasobów. Jako wynik – rekomendacje zmian w planie produkcji i sugestie zadań serwisowych.

Dowiedz się więcej

KONTROLA WIZYJNA

Po zainstalowaniu kamer w kluczowych punktach linii przypisujemy wideo do odpowiadającego przestoju w systemie. Nagranie jest użyte do rozpoznania i opisania przyczyny problemu bazując na zaobserwowanych zdarzeniach.

Dowiedz się więcej

AR

Zobacz wszystkie potrzebne dane tuż przed tobą przy użyciu okularów rozszerzonej rzeczywistości (AR). Wyświetlanie wskaźników i notyfikacji dla maszyny na którą patrzysz

Dowiedz się więcej

LogiX
Boost your factory processes.

Wersja Demo

HARMONOGRAMOWANIE

Czytelna wizualizacja zaplanowanych prac na zasobach z dynamicznym obliczaniem czasu zakończenia (ETA), wykrywaniem konfliktów (przedłużających się prac powodujących zmiany w planie) oraz sugerowaniem przeplanowań bazujące na bieżących danych o produkcji i master planu z systemu APS

 • integracja z zewnętrznymi systemami APS (Master Plan)
 • konfigurowalne kryteria planowania:
  • kalendarz dostępności zasobów
  • strategia harmonogramowania
  • priorytety poszczególnych operacji
  • macierz umiejętności
 • definicje operacji wraz z oczekiwanym czasem ich trwania, powtarzalnością i zależnościami między czynnościami (np. zlecenie -> mycie -> przezbrojenie)
 • estymacja zakończenia operacji w oparciu o dane produkcyjne zbierane z zasobów w czasie rzeczywistym
 • ostrzeżenia (e-mail, mobile) o wykryciu potencjalnych kolizji lub opóźnień
 • automatyczna korekta planu w celu eliminacji kolizji i minimalizacji opóźnień
Dowiedz się więcej

KOMPONENTY

Śledzenie zużycia komponentów. Automatyczne obliczanie zużycia oraz generowanie ostrzeżeń o potrzebie dostarczenia nowej partii (eKanban). Śledzenie serii komponentów do serii produktów gotowych. Kontrola jakości komponentów (walidacją względem BOM w trakcie trwania produkcji). Rozliczenie zwrotów, odpadów i opakowań zwrotnych.

Dowiedz się więcej

KONSERWACJA I UTRZYMANIE

Definiowanie reguł serwisu/utrzymania. Kontrola przez zadania. Definiowanie struktury maszyn i żywotności elementów. Śledzenie zużycia elementów maszyn. Plan serwisu. Automatyczne zamawianie części i serwisu. Dostęp do zdalnego serwisu przez inteligentne okulary / urządzenia mobilne.

Dowiedz się więcej

KONTROLA JAKOŚCI

Modelowanie procesów i reguł sprawdzania jakości: na przyjęciu surowca, inspekcji produktów w trakcie produkcji, inspekcji laboratoryjnych. Kontrola przez zadania. Archiwizacja historii procesu produkcyjnego z anomaliami i zaistniałymi problemami dla każdego pojedynczego wyprodukowanego produktu.

Dowiedz się więcej

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI

Inteligentne zarządzanie zadaniami poprzez analizę danych z procesu monitorowania zasobów produkcyjnych, lokalizacji osób na hali produkcyjnej i definicje reguł do wygenerowania zadań dla poszczególnych członków personelu do lepszej obsługi zasobów produkcyjnych i podniesienia produktywności zespołu (zadania utrzymania ruchu, kontroli jakości dostawy komponentów)

Dowiedz się więcej

Cennik dostępu do Platformy LogiX

Typy monitorowanych urządzeń (Licencje):

 • Licencja na maszynę (worker-a):

  Część wyposażenia monitorowana na podstawie jej zmiennych, parametrów fizycznych i stanów, wykonująca pracę, bez wizualnie odseparowanej wewnętrznej struktury. Nie możliwe jest podzielenie worker-a na mniejsze monitorowalne sekcje (tylko elementy konstrukcyjne mogą być zdefiniowane na potrzeby utrzymania).
 • Licencja na pojedynczy czujnik (energia, media, woda...)

  CENY LICENCJI DLA URZĄDZEŃ (MASZYN)/3
 •   Zero FourZero FourFour
    Monitorowanie zasobów na bieżąco, brak historii danych, brak raportów historycznych, zobacz więcej wyłączeń poniżej.    
      PLN/rok/Urządzenie  
  Opłata roczna Zobacz ceny Zobacz ceny Zobacz ceny
  SLA - poziom wsparcia technicznego: bez SLA zawiera SLA SILVER zawiera SLA GOLD
  Opłata instalacyjna (przygotowanie i konfiguracja LogiX'a dla
  nowej fabryki lub urządzenia)
  bez opłat, podłącz się z pomocą dokumentacji dla LogiX lub jeśli urządzenie jest LogiX Cloud ready bez opłat, jeśli urządzenie jest LogiX Cloud ready bez opłat, jeśli urządzenie jest LogiX Cloud ready
  Akwizycja danych na poziomie fabryki do pobrania LogiXGate (OPC UA ready, Modbus ready) do pobrania LogiXGate (OPC UA ready, Modbus ready) do pobrania LogiXGate (OPC UA ready, Modbus ready)
  Okres testowania   2 miesiące 2 miesiące
  Factory monitoring Zero FourZero FourFour
  Monitoring and breakdowns management Kreator Fabryki: zdefiniuj maszyny, przeciągnij i upuść maszyny LogiXReady
  z biblioteki, połącz maszyny, zdefiniuj linie, grupy, gniazda, obszary....
   
  Dzienne/stałe monitorowanie zasobów produkcyjnych (maszyny, linie, gniazda)  
  Dzienne monitorowanie postępu produkcji  
  Automatyczna klasyfikacja przestojów na podstawie zdefiniowanych reguł  
  Obliczenia OEE na BIEŻĄCO  
  Wyznacznik najważniejszych problemów
  Podgląd głównych wskaźników dla wielu fabryk  
  Dzienne analizy wizualne dzienników maszyn  
  Ściana zdarzeń, wprowadzanie komentarzy, ręczne przypisywanie przyczyn przestojów  
  Głębokie monitorowanie parametrów procesu (dla dużego zestawu danych PLC) analiza zmiennych  
  Widok typu "Andon"  
  "Idź za podpowiedziami": generowane na żywo spostrzeżeń, zaleceń, porad dot. ulepszeń procesów i zasobów produkcyjnych (patrz funkcja: Kreator fabryki)  
  Punktacja i rankingi fabryk  
  Media Monitorowanie zużycia energii  
  Monitorowanie zużycia innych mediów  
  Jobs Praca z zadaniami (zlecenia produkcyjne) (import lub definiowanie manualne)  
  Definiowanie SKU, import, definiowanie standardów  
  Reports Raporty z bieżącego dnia  
  Raporty historyczne  
  Codzienne raportowanie e-mail'em (zmiany, dzień, porównanie z dniem poprzednim)  
  Cotygodniowe raportowanie e-mailem  
  Raportowanie spostrzeżeń i podpowiedzi e-mailem  
  Kompozytor szablonów raportów  
  Your people Zdobądź tytuł KOM (King of Mountain) oraz -> KOO (King of Operation)  
  Logowanie za pomocą karty  
  Raportowanie obciążenia pracowników (na podstawie logowań użytkowników)  
  Knowledge base Wiki: baza dokumentacji i wiedzy, automatyczne dopasowanie zasobów wiki do występującego problemu  
  Działanie korygujące: definicja skrótów  
  AI Rozszerzona funkcja "Idź za podpowiedziami"- z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) oparta na przepływie pracy, porady na żywo dotyczące ulepszeń produkcji (spostrzeżenia, zalecenia, porady) Dodatkowa opłata uzgodniana oddzielnie dla modelu ML
  dopasowanego do konkretnej instalacji
  Funkcje AI: Śledzenie anomalii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI)
  Funkcje AI: Przewidywanie awarii sprzętu, wskaźnik stanu sprzętu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI)
  Funkcje AI: Automatyczne znajdowanie szablonów awarii / analiza przyczynowo-skutkowa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI)
  Smart glasses Smart Glasses:wizualizacja danych na żywo, wizualizacja zasobów wiki kontekstowo do problemu  
  Smart Glasses: zgłaszanie przyczyn problemów za pomocą głosu / automatyczne rozpoznawanie głosu w celu przypisania automatycznie przyczyny do zdarzenia  
  Smart Glasses/Mobile: rejestracją problemu poprzez video  
  Mobile LogiX w aplikacji dostępnej na urządzenia mobilne  
  Przechwytywanie zdjęć i nagrań video do analizy w celu wykrywania przyczyn przstojów  
  Przypisywanie określonych powiadomień o zdarzeniach maszyn / linii  
  Vendor SUPPORT Cyfrowa biblioteka twoich maszyn produkcyjnych Opłata dla Producenta maszyn 450 PLN / rok / maszyna dla każdej podłączonej maszyny posiadającej certyfikat LogiX Ready
  Statystyki użytkowania maszyny, statystyki jej problemów
  Podgląd na bieżąco pracy moich maszyn u klientów
  Przypisanie powiadomień o konkretnych zdarzeniach dot. maszyn lub linii, aby poprawić usługi wsparcia
  Konta użytkowników i ograniczenia sesji Zero FourZero FourFour
    liczba kont użytkowników na licencję (1 sesja)   1 1 1
  Dodatkowe konto/sesja cena PLN   50 PLN/rok/licencję

  Istnieje wiele innych modułów, których możesz użyć do personalizacji systemu do swoich potrzeb.

  Zobacz pełen cennik