Ilabo - rozwiązania IT dla Twojej fabryki

Wdrożenie w firmie Carlsberg - standaryzacja i niezawodność

Wdrożenie w firmie Carlsberg - standaryzacja i niezawodność

Wdrożenie w firmie Carlsberg - standaryzacja i niezawodność

Profil Klienta

Grupa Carlsberg jest czwartą na świecie firmą piwowarską. Zatrudnia ponad 40 tysięcy osób w 50 krajach. W Polsce działa od 2001 roku, kiedy z połączenia browarów w Brzesku, Szczecinie, Sierpcu i Wrocławiu powstał Carlsberg Okocim. Dało to początek nowej, od tego momentu wspólnej dla nich historii, ale przede wszystkim nowej grupie, od 2004 roku znanej jako Carlsberg Polska. Obecnie Carlsberg Polska to trzecia co do wielkości firma piwowarska w Polsce.

 

Zdefiniowane cele wdrożenia

Klient w ramach przebudowy modelu biznesowego potrzebował w kilkunastu zakładach w Europie wdrożyć rozwiązanie spełniające jednocześnie kilka wymagań:

 • Automatyczne i wiarygodne raportowanie dóbr wytwarzanych do kilku różnych systemów zewnętrznych (SAP, Astro)
 • Obsługa procesów etykietowania – automatyczne i ręczne generowanie etykiet logistycznych dla różnych urządzeń etykietujących (Unilogo, Markem, Domino, Mectec, VideoJet, Intermec, Cab i wiele innych)
 • Wdrożenie bez dodatkowych kosztów związanych z koniecznością wymiany urządzeń, czy zakupem dodatkowego sprzętu.
 • Bardzo wysoka dostępność i ciągłość działania: praca offline/online (dane przetwarzane na serwerze lub na komputerach rozmieszczonych przy liniach produkcyjnych)
 • Serwis systemu dostępny 24/7 z krótkimi czasami reakcji (jako że system w Carlsberg ma status KRYTYCZNY)

 

 

Opis zastosowanego rozwiązania

Celem było wdrożenie jednolitego (standardowego) rozwiązania we wszystkich krajach Europy. Jako dostawca rozwiązania Carlsberg wybrał ILABO i nasz system SmartMES moduł Labelling&Trace (wcześniej oferowany jako LogicPrint). Projekt podzielony był na etapy (waves), w kolejnych etapach system ILABO wdrażany był w kolejnych krajach Europy. W trakcie wdrożenia system rozszerzany był również o procesy specyficzne dla danej lokalizacji (np.repacking – tzw dollies w Finlandii). W ten sposób udoskonalając system przy każdym kolejnym wdrożeniu powstawała kolejna wersja. W celu osiągnięcia efektu standaryzacji obecnie jednolita wersja LogicPrint/SmartMES Labelling&Trace jest wdrażana we wszystkich 15tu fabrykach w 8 krajach (projekt wyrównywania wersji – retrofit).

 

Wdrożenie w liczbach

 • 8 krajów
 • 15 fabryk
 • 800 000 etykiet miesięcznie
 • 6 400 000 rekordów w historii palet miesięcznie
 • 32 000 000 rekordów w tabeli z danymi palet miesięcznie

 

 

Osiągnięte korzyści

 

 • zapewnienie ciągłości i unikalności (pełna kontrola) numerów SSCC i historii (track&trace)
 • ujednolicona obsługa wszystkich urządzeń etykietujących we wszystkich fabrykach (wspólny interfejs dla operatorów niezależnie od urządzenia)
 • ujednolicone, niezawodne i wiarygodne raportowanie wytwarzanych dóbr do centralnego systemu SAP, systemów magazynowych i systemów automatycznego transportu palet w fabrykach
 • wysoka dostępność i ciągłość pracy systemu dzięki mechanizmowi online/offline (praca na serwerze lub stacjach roboczych z buforowaniem tam danych)
 • obsługa specyficznych procesów w jednym wspólnym systemie (np. repacking, dollies registration, half pallet marking, empties marking, BIB/MEGABIB, KEGs labelling)
 • możliwość wdrożenia dodatkowej kontroli palet za pomocą bramek skanujących
 • dostęp do historii statusów i hierarchii palet (np. dla repackingu historia parent pallet-child pallet created) przez portal www
 • możliwość tworzenia własnych raportów
 • w każdym kraju interfejs dostępny w lokalnym języku
 • możliwość generacji raportów i automatycznego ich wysyłania