Ilabo - rozwiązania IT dla Twojej fabryki

Wdrożenie dla firmy Akzo Nobel

Wdrożenie dla firmy Akzo Nobel

Wdrożenie dla firmy Akzo Nobel

Profil Klienta

AKZO NOBEL to międzynarodowy koncern, działający w ponad 75 krajach i zatrudniający około 68 000 osób. Główna siedziba koncernu znajduje się w Holandii. Głównym obszarem działalności jest produkcja chemikaliów, materiałów wykończeniowych oraz wyrobów farmaceutycznych. Wśród najbardziej znanych marek są Dulux, Sikkens, International i Eka. Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. w Pilawie jest zakładem produkującym farby dla rynku polskiego oraz dwudziestu innych krajów w Europie.

Zdefiniowane cele wdrożenia

Realizując stałe dążenie do optymalizacji procesów produkcyjnych, zakład w Pilawie sprecyzował kilka kluczowych potrzeb:

 

 • Bieżąca kontrola efektywności produkcji i stanu realizacji zleceń
 • Ewidencjonowanie przestojów (ilość i źródła)
 • Wizualizacja stanu poszczególnych linii produkcyjnych oraz wprowadzenie systemu motywacyjnego dla pracowników za pomocą przejrzystego powiązania wynagrodzenia z efektywnością realizacji zleceń produkcyjnych
 • Automatyczne raportowanie postępu produkcji do systemu planowania

 

 

Opis zastosowanego rozwiązania

 

Jako odpowiedź na tak zdefiniowane potrzeby dostarczyliśmy rozwiązanie oparte na module SmartMES Efficienty&Quality. Wdrożony system składa się z kilku podstawowych warstw:

 • akwizycja danych z linii produkcyjnej – ponieważ automatyka linii nie umożliwiała pobierania danych bezpośrednio z maszyn, zastosowaliśmy bardzo „lekkie” rozwiązanie oparte na fotokomórkach. System na bieżąco bada przepływ produktów (puszek) a przestoje w produkcji wykrywane są na podstawie przerw/odstępów czasowych pomiędzy sygnałami. Tak zbierane elementarne fakty przekazywane są do centralnej bazy historianowej.
 • współpraca z operatorami – wykorzystując aplikację SmartMES Oper dostarczoną na komputerach panelowych, zbieramy dane na temat realizowanych zleceń, przyczyn przestojów produkcji oraz pokazujemy podstawowe parametry produkcji (wydajność, OEE, licznik produkcji).
 • wizualizacja produkcji – rozmieszczone w halach produkcyjnych wielkoformatowe ekrany (TV 42″) poprzez aplikację SmartMES View dostarczają bieżące informacje nt. stanu pracy poszczególnych linii produkcyjnych (wydajność bieżąca, wydajność oczekiwana, czas pracy, postęp produkcji). Stanowią jednocześnie istotny element systemu motywacyjnego dla załogi – raporty miesięczne są podstawą naliczania premii dla pracowników.
 • zarządzanie i przetwarzanie informacji – sercem rozwiązania jest aplikacja SmartMES Web, która za pomocą przeglądarki internetowej udostępnia funkcje związane z monitorowaniem bieżącej produkcji, historią realizacji zleceń produkcyjnych, zarejestrowanych przestojach, wyznaczonych parametrach produkcji, zarządzaniem produkcją (zlecenia, harmonogramowanie produkcji), zarządzanie słownikami, raportami. Dostarcza wyliczane wiarygodnie oraz na bieżąco współczynniki OEE, OPE. Zapewnia dostęp z dowolnego miejsca do każdej informacji o stanie produkcji, umożliwia podejmowanie szybkich decyzji opartych na realnych danych zgodnie z modelem 3R (Right Data, Right Time, Right People).

 

 

Osiągnięte korzyści

 • Wzrost efektywności wykorzystania linii bez dodatkowych inwestycji
 • Przejrzysty system motywacyjny
 • Rejestracja na bieżąco postępu realizacji zleceń
 • Kompleksowe dane o awariach, przestojach i ich źródłach