Ilabo - rozwiązania IT dla Twojej fabryki

Dzialania R&D rok 2012

Dzialania R&D rok 2012

Dzialania R&D rok 2012

Dokumenty do pobrania:

System Monitorowania Analizy i Raportowania Produkcji przemysłowej.
dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w programie Innotech/Hi-tech
nr. umowy INNOTECH-K2/HI2/18/184175/NCBR/12

SMARP concept.pdf
Raport-z-badania-rynku-SMARP.docx
Projekt SMARP RAPORT (v8).doc